За НотариусаНотариус Огнян Димитров Шарабански е роден на 18.09.1959 година в град Варна. Завършил право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

От 1991 до 1998 година работи като адвокат в град Варна. След влизане в сила на ЗННД, явяването на първия конкурс за нотариуси, с район на действие град Варна, е естествено продължение на досегашната му кариера. От 09.09.1998 година е вписан като Нотариус с регистрационен номер 147 към Нотариалната камара град София, с район на действие Районен съд – Варна.

Първата кантора на Нотариус Шарабански се намира на ул. „Баба Тонка” 13 /между Районен съд – Варна и Колхозен пазар/, където в офис от 30 кв.м., заедно с още двама сътрудници, нотариалната кантора започва дейността си.

През 2004 година Нотариус Шарабански се премества на сегашния адрес на кантората – бул. „Владислав Варненчик” №110, офис 5, когато екипът се разраства до пет човека.

Понастоящем екипът ни се състои от осем човека и кантората ни заема площ повече от 250 кв.м.

Нотариалните услуги и дейност изискват екипна работа и Нотариус Огнян Шарабански през годините успява да изгради екип, съчетаващ опит и приемственост.

Помощник – нотариус по заместване Димитър Огнянов Шарабански e роден на 02.05.1986г. в град Варна. Завършил е средното си образование в Първа езикова гимназия – гр. Варна с изучаване на Английски език, а висшето си образование – специалност „Право“, в Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2011г. Синът на Нотариус Шарабански е двигател на промяната в нотариалната кантора. Той е отговорен за последното реновиране и разширение на офиса на Нотариуса.

Красимира Шарабанска работи в кантората от нейното създаване. Изключително организирана и всеотдайна, отговаря за изготвянето на нотариалните актове и с присъщата си пунктуалност и перфекционизъм следи за своевременното отстраняване на всички грешки и неточности.

Мирослава Найденова работи в нотариалната кантора от 2000 година като завеждащ нотариална служба. С висше образование: образователно-квалификационна степен “Магистър” от Технически университет – Варна. Подхожда към работата си отговорно и зряло, съвестно изпълнява задълженията си, спазва професионалната етика и конфиденциалност на нотариалната кантора. Отнася се с нужното внимание и разбиране към всеки един клиент. Винаги усмихната и приветлива, тя е един от най – опитните ни служители.

Красимира Георгиева работи в нотариалната кантора от 2002 година като „завеждащ нотариална служба“, а от 2014 година на длъжност „юрисконсулт“. Завършила е средното си образование в Техникум по икономика “Г. С. Раковски” /сегашната Варненска търговска гимназия “Г. С. Раковски”/, професия “Администратор-документалист”, с разширено изучаване на английски език, специалност “Оператор на текстообработващи машини” и “Стенографска правоспособност”. Висшето си образование е завършила във Варненски свободен университет /ВСУ/ “Черноризец Храбър”, специалност „Право“ през 2012г.

Виктория Янева работи в Нотариална кантора Шарабански като юрисконсулт. Завършила е средното си образование във Варненска търговска гимназия “Г. С. Раковски”, специалност “Счетоводна отчетност”. Висшето си образование е завършила във Варненски свободен университет /ВСУ/ “Черноризец Храбър”, специалност „Право“.

Десислава Гърдева е юрисконсулт в Нотариална кантора „Шарабански“. Завършва средното си образование в Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” гр. Варна, специалност “Информационни технологии с френски език”, а магистърска степен по „Право“ придобива във Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, като изявен студент по специалността има отличия в национални състезания и награди за научен принос в сферата. Обича правния свят, работата с клиенти, дисциплината и стриктността.

Теодорина Тодорова работи в Нотариалната кантора Шарабански като завеждащ нотариална служба. Средното си образувание завършва в СОУ “Стефан Караджа”- гр. Каварна, езиков профил, с усилено изучаване на английски език. Висшето си образувание е завършила в Икономически Университет – Варна, специалност “Международни Икономически Отношения”, а след това и своята образувателно-квалификационна степен “Магистър” – спец. “Международен Бизнес”, след които придобива икономически знания, компютърни умения и способност за делово общуване.